Promocje
Bidon dla psa- butelka podróżna różowa
Bidon dla psa- butelka podróżna różowa
25,00 zł 19,99 zł
szt.
Miska dla psa spowalniająca jedzenie Honey niebieska
Miska dla psa spowalniająca jedzenie Honey niebieska
26,00 zł 19,99 zł
szt.
Pufa Stars miętowa
Pufa Stars miętowa
180,00 zł 149,99 zł
szt.
Miska ceramiczna dla psa Spirit
Miska ceramiczna dla psa Spirit
35,00 zł 29,99 zł
szt.
Zabawka dla psa KONG Treat Spinner
Zabawka dla psa KONG Treat Spinner
109,00 zł 84,99 zł
szt.
Zabawka dla kota piramida na przysmaki
Zabawka dla kota piramida na przysmaki
45,00 zł 34,99 zł
szt.
Szufelka zielona
Szufelka zielona
9,00 zł 5,99 zł
szt.
Frisbee dla psa Spin Lick pomarańczowe
Frisbee dla psa Spin Lick pomarańczowe
40,00 zł 34,99 zł
szt.
Kaganiec treningowy
Kaganiec treningowy
25,00 zł 19,99 zł
Legowisko dla psa pluszowe jasnoszare
Legowisko dla psa pluszowe jasnoszare
75,00 zł 44,99 zł
Zestaw do biegania z psem niebieski
Zestaw do biegania z psem niebieski
85,00 zł 69,99 zł
szt.
Smycz regulowana żółte łapki
Smycz regulowana żółte łapki
45,00 zł 39,99 zł
Budka welurowa granatowa
Budka welurowa granatowa
200,00 zł 149,99 zł
Obroża regulowana Slavonic
Obroża regulowana Slavonic
29,00 zł 19,99 zł
Tunel dla kota
Tunel dla kota
45,00 zł 36,99 zł
szt.
Piłka dla psa Boomer Ball niebieska
Piłka dla psa Boomer Ball niebieska
49,00 zł 39,99 zł
Majtki na cieczkę dla psa
Majtki na cieczkę dla psa
20,00 zł 14,99 zł

Program lojalnościowy

Program lojalnościowy

Dnia 07.05.2022 rusza program lojalnościowy „Wspólna droga” serwisu internetowego www.petkingdom.pl W ten sposób chcielibyśmy nagrodzić, oraz docenić naszych najlepszych i najwierniejszych klientów. Zbieraj punkt i wskakuj na kolejne poziomy rabatów!

 

 

  

  

 
Każdy zakup zarejestrowanego klienta to punkty! 4zł wydane w naszym sklepie = 1 punkt. Ale to nie wszystko! Każda zatwierdzona opinia, wysłane nam zdjęcie Twojego pupila z naszymi produktami, czy zapisanie się do newslettera również nagradzamy! Nie czekaj i dołącz do naszej społeczności już dziś!


REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „WSPÓLNA DROGA” DLA KILENTÓW PETKINGDOM.PL

 

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Regulamin Programu Lojalnościowego oznacza niniejszy dokument oraz jest jedynym dokumentem określającym zasady korzystania przez Klientów z Programu Lojalnościowego „Wspólna droga”.
2. Następujące pojęcia mają w niniejszym Regulaminie poniższe znaczenie:
    2.1.Organizator – Marta Adamczak PET KINGDOM z siedzibą przy ul. Stanisława Moniuszki 3/5 84-24 Reda, NIP:        9581618314, REGON: 387787804, adres poczty elektronicznej (e-mail): petkingdom.biuro@gmail.com
   2.2.Regulamin – niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego „Wspólna droga” organizowanego przez Marta Adamczak PET KINGDOM
   2.3.Program Lojalnościowy, Program Lojalnościowy „Wspólna droga”, Program – akcja promocyjna pod nazwą „Wspólna droga” organizowana przez Organizatora. Program nie stanowi gry losowej, lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych.
   2.4.Sklep – sklep internetowy prowadzony przez organizatora pod adresem www.petkingdom.pl , na zasadach określonych w regulaminie Sklepu.
   2.5.Klient – zarejestrowany klient Sklepu posiadający Konto Klienta.
   2.6.Konto Klienta – oprogramowanie, w którym Klient może uzyskać informacje na temat historii i szczegółów zamówień.
3. Podstawę prawną Programu stanowią przepisy art. 919-921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 380 ze zm.).
4. Adresatem Programu są wszyscy zarejestrowani Klienci Sklepu posiadający Konto Klienta.
5. Program prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
6. Program prowadzony jest bezterminowo, lub do jego zakończenia przez Organizatora.

§ 2
UCZESTNICTWO W PROGRAMIE


1. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i nie wiąże się z koniecznością uiszczenia jakichkolwiek opłat.
2. Klientem Programu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zarejestrowała się w Sklepie tworząc Konto Klienta, oraz zaakceptowała regulamin Sklepu.
3. Klient ma obowiązek podania prawdziwych danych identyfikacyjnych.
4. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za podanie nieprawidłowych danych identyfikacyjnych.
5. Klient przystępując do Programu Lojalnościowego oświadcza, że:
   5.1.wyraża zgodę na uczestnictwo w programie,
   5.2.zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia i zapisy,
   5.3. wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym,
   5.4. potwierdza poprawność danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
6. Klient ma możliwość wglądu, oraz zmiany swoich danych poprzez swoje Konto Klienta.

§ 3
ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM "WSPÓLNA DROGA"

 

1. Punkty lojalnościowe przyznawane są za:
   1.2. zakup towarów w Sklepie – za każde wydane w Sklepie 4 złote Klient otrzyma jeden punkt lojalnościowy,
   1.3. za zapisanie do newslettera Klient otrzymuje jednorazowo 100 punktów.
   1.4. za każdą dodaną, oraz zatwierdzoną opinię do wcześniej zakupionego produktu Klient dostaje każdorazowo 20 punktów – z zastrzeżeniem naliczenia punktów tylko przy pierwszym komentarzu do danego produktu - za kolejne wystawione opinie tego samego produktu punkty nie będą naliczane.
   1.5. za każdą dodaną i zatwierdzoną opinię artykułu na stronie www.petkingdom.pl/pl/blog (zwany dalej Blog) Klient otrzymuje każdorazowo 10 punktów- z zastrzeżeniem naliczania punktów tylko przy pierwszym komentarzu do danego artykułu - za kolejne wystawione opinie tego samego artykuły punkty nie będą naliczane.
   1.6. za przesłanie na pocztę elektroniczną (e-mail) Sklepu petkingdom.biuro@gmail.com zdjęcia/zdjęć swojego pupila z zakupionym przez nasz Sklep produktem – Klient każdorazowo otrzymuje 50 punktów. Wysyłanie zdjęcia jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystywanie zdjęcia w celach marketingowych przez PET KINGDOM.
   1.7. Organizator przewiduje przyznawanie dodatkowych punktów w akcjach promocyjnych ogłaszanych za pośrednictwem mediów społecznościowych i strony www.petkingdom.pl
2. Punkty lojalnościowe naliczane zostają po zaksięgowaniu środków za złożone zamówienie.
3. W przypadku zwrotu towaru, punkt przyznane za zakupiony produkt lub/i zamówienie zostają odjęte.
4. Punkty lojalnościowe gromadzone na Koncie Klienta nie podlegają wymianie na gotówkę, oraz nie mogą zostać przekazane innemu Klientowi.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenie zmian na koncie Klienta, jeśli okaże się, że punkt zostały nieprawidłowo naliczone.

§ 4
ZASADY WYMIANY PUNKTÓW NA ZNIŻKI

1. Każdy uczestnik programu (Klient) po zebraniu odpowiedniej ilości punktów, może wymienić je na odpowiedni rabat na następne zakupy.
2. Ilość punktów niezbędnych do poszczególnych progów rabatowych:
   2.1.1000 punktów – 3% rabatu
   2.2.3000 punktów – 5% rabatu
   2.3.7000 punktów – 7% rabatu
   2.4.10000 punktów – 10% rabatu
3. Punkt lojalnościowe są ważne bezterminowo.
4. Koszty dostawy zamówienia objętego rabatem z tytułu Programu Lojalnościowego są takie same jak w przypadku zamówienia standardowego.

§ 5
DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Programu Lojalnościowego jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami (w tym: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [RODO], oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2018r., poz. 1000).
2. Organizator przetwarza dane osobowe Klientów celem i przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozliczenia Programu.
3. Klient przystępując do Programu Lojalnościowego wyraża zgodę na gromadzenie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu:
   3.1. uczestnictwa w Programie Lojalnościowym,
   3.2. przetwarzania ich na potrzeby marketingowo-promocyjne zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. nr 133, poz. 883),
   3.3. możliwości wysłania do Klienta informacji o promocjach drogą e-mailową, bądź sms-ową.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
   4.1.przeprowadzenie Programu Lojalnościowego zgodnie z zaakceptowanym przez Klienta Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
   4.2.prawnie uzasadniony interes Organizatora, polegający w szczególności na dochodzeniu roszczeń względem Klientów lub obronę przez zgłaszanymi roszczeniami, oraz prowadzenie korespondencji itd. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   4.3.Dane osobowe Uczestnika mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy Organizator będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być: podmioty obsługujące Sklep, podmioty odpowiadające za przeprowadzenie Programu Lojalnościowego, dostawcy usług marketingowych, firmy księgowe, firmy obsługujące płatności, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy utylizujące dokumenty, uprawnione organu Państwowe.
   4.4.Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych. W tych przypadkach prosimy o kontakt e-mail: petkingdom.biuro@gmail.com
   4.5.W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem prawa, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 6
REKLAMACJE

1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji związanej z uczestnictwem w programie Lojalnościowym. Reklamacja powinna zostać przesłana do Organizatora:
   1.1. w formie pisemnej na adres: Marta Adamczak PET KINGDOM, ul. Stanisława Moniuszki 3/5, 84-240 Reda
   1.2. na pocztę elektroniczną: petkingdom.biuro@gmail.com
2. Organizator ma obowiązek odpowiedzieć na otrzymaną reklamację w terminie 14 dni robaczych od daty jej otrzymania.

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. W takim przypadku Klienci zostaną poinformowani o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany podczas rejestracji lub za pośrednictwem strony www.petkingdom.pl oraz udostępnienia nowej wersji Regulamin w zakładce „Program lojalnościowy- wspólna droga”.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Programu Lojalnościowego, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu i polityki prywatności Organizatora.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl